داوکسامانه داوری آنلاین مسابقات

داوک می‌تواند برای مسابقات، جشنواره‌ها، ژوژمان‌ها و رویدادهای مشابه، موارد زیر را فراهم و پشتیبانی کند:

  • فرم ثبت‌نام شرکت‌کنندگان
  • دسته‌بندی اطلاعات کاندیدها
  • فرم اختصاصی برای داوران
  • فرآیند داوری آسان و سریع
  • جمع‌بندی آرا و امتیازات نهایی